Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018
elende
Home » ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ:

ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ:

 TRANSFER ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ

 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%

Η ΤΙΜΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 142ΧΛΜ, ΜΕΣΩ Α1 ΚΑΙ Ε75

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 49 ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ
 SEDAN  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x2 x2 4 A/C 45 € 51 €
3 x2 x2 4 A/C 60 € 69 €
2 x2 x2 4 A/C 90 € 103 €
1 x2 x4 4 A/C 180 € 207 €

 

 STATION WAGON  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x4 x2 4 A/C 47 € 54 €
3 x3 x2 4 A/C 62 € 71 €
- x5 4 A/C 95 € 109 €
x5 4 A/C 190 € 218 €

 

 MINI BUS 7 ΑΤΟΜΑ

 LOW SEASON HIGH SEASON
6 x7 4/5 A/C 38 € 43 €
5 x7 4/5 A/C 45 € 52 €
4 x7 4/5 A/C 56 € 64 €
1 x7 4/5 A/C 228 € 262 €

 

 TRANSFER ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ

 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%

Η ΤΙΜΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 353ΧΛΜ, ΜΕΣΩ Α/Δ ΠΑΘΕ/Α1 ΚΑΙ Α/Δ ΠΑΘΕ/Ε75/Α1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 26 ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ
 SEDAN  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x2 x2 4 A/C 49 € 54 €
3 x2 x2 4 A/C 66 € 72 €
2 x2 x2 4 A/C 99 € 108 €
1 x2 x4 4 A/C 190 € 209 €

 

 STATION WAGON  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x4 x2 4 A/C 52 € 57 €
3 x3 x2 4 A/C 69 € 75 €
- x5 4 A/C 105 € 115 €
x5 4 A/C 210 € 231 €

 

 MINI BUS 7 ΑΤΟΜΑ

 LOW SEASON HIGH SEASON
6 x7 4/5 A/C 42 € 46 €
5 x7 4/5 A/C 50 € 55 €
x7 4/5 A/C 63 € 69 €
x 4/5 A/C 252 € 277 €

 

 AIR PORT TRANSFER ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΑΘΗΝΑ

 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%

Η ΤΙΜΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 371ΧΛΜ, ΜΕΣΩ Α/Δ ΠΑΘΕ/Α1 ΚΑΙ Α/Δ ΠΑΘΕ/Ε75/Α1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 28 ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΟΣ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΑΘΗΝΑ
 SEDAN  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x2 x2 4 A/C 49 € 54 €
3 x2 x2 4 A/C 66 € 72 €
2 x2 x2 4 A/C 99 € 108 €
1 x2 x4 4 A/C 190 € 209 €

 

 STATION WAGON  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x4 x2 4 A/C 52 € 57 €
3 x3 x2 4 A/C 69 € 75 €
- x5 4 A/C 105 € 115 €
x5 4 A/C 210 € 231 €

 

 MINI BUS 7 ΑΤΟΜΑ

 LOW SEASON HIGH SEASON
6 x7 4/5 A/C 42 € 46 €
5 x7 4/5 A/C 50 € 55 €
x7 4/5 A/C 63 € 69 €
x 4/5 A/C 252 € 277 €

 

AIR PORT TRANSFER ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%

Η ΤΙΜΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 181ΧΛΜ, ΜΕΣΩ Ε75

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 59 ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΡΟΣ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 SEDAN  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x2 x2 4 A/C 45 € 51 €
3 x2 x2 4 A/C 60 € 69 €
2 x2 x2 4 A/C 90 € 103 €
1 x2 x4 4 A/C 180 € 207 €

 

 STATION WAGON  4 ΑΤΟΜΑ
BIG SMALL  LOW SEASON HIGH SEASON
4 x4 x2 4 A/C 47 € 54 €
3 x3 x2 4 A/C 62 € 71 €
- x5 4 A/C 95 € 109 €
x5 4 A/C 190 € 218 €

 

 MINI BUS 7 ΑΤΟΜΑ

 LOW SEASON HIGH SEASON
6 x7 4/5 A/C 38 € 43 €
5 x7 4/5 A/C 45 € 52 €
4 x7 4/5 A/C 56 € 64 €
1 x7 4/5 A/C 228 € 262 €

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates